Hammarby Sjö vid Bondegatans förlängning. Här låg Hammarby Roddförenings första båthus. Kanske tillhör någon av båtarna Bajens föregångare. Äldre bilden är från september 1892, den nya (tagen i stort sett på samma plats) är från april 2012. Foto: KARL EDVARD STENQUIST/BENJAMIN THORÉN. Gamla bilden från Stockholms Stadsmuseum/Stockholmskällan www.stockholmskallan.seSchönthal, ordförande för roddsektionen till 1918.
Varje dag begås miljontals små och stora handlingar runt om oss. De flesta rätt betydelselösa.
  Idén till bildandet av en roddförening på Södermalm 1889 är en av de ganska små handlingar som fått inflytande över tusentals människor i långt över 100 år.
  Det är tveksamt om ingenjör Axel Robert Schönthal, verkmästare boende på Barnängtvärgata 1, förstod vad han satte igång när han tog initiativet till Hammarby Roddförening den 10 april 1889.
  Att det sällskap, som i organiserad form flöt fram på Hammarby Sjö, skulle förändras och utvecklas till en idrottsförening som i framtiden skulle dominera och leda många sporter i framtiden, och bli älskat långt utanför Södermalms gränser.
  Herr Schönthal var inte ensam om att starta föreningen. Bland övriga medlemmar fanns kamrer Lagergren, vävmästare Löfgren samt herrarna A Sundqvist, C Sahlberg och A Lundblad. Men han var förmodligen drivande i att starta en roddförening. Redan 1884 hade han arrangerat roddtävlingar för fabriksarbetarna runt Hammarby sjö. Enligt en källa hade han blivit intresserad av roddsporten vid ett besök till England.
  Faktum är att Schönthal redan 1883 var cox i en fyra som Stockholms Roddförening skickade till en tävling i Oslo, där man deltog, och vann, i den första skandinaviska kapprodden.
  Tävlingsbåtarna som användes inom rodden kostade en hel del. Mellan 450 och 500 kronor gick en båt loss på. Det var nästan dubbelt så mycket som föreningen omsatte på ett helt år. Därför byggde man sina egna båtar.
  1887 byggdes den första s k Hammarbygiggen, en cirka nio meter lång båt som var bredare och klumpigare än de fabriksbyggda tävlingsbåtarna.

Ur Svenska Dagbladet 1889:

Under åtskilliga år förut har roddföreningen anställts å Hammarby sjö af för denna idrott intresserade, men först i år i juli månad hafva dessa semmanslutit sig och bildat Hammarby roddförening.
  Denna förening har säkert icke sitt motstycke i vårt land däruti att flera af föreningens kapproddbåtar äro BYGGDA AF RODDARNA SJELFVA. Att döma af årets täfling synes Hammarby Roddförening gå en vacker framtid till mötes.
  Under åren som följde hade Hammarby svårt att hitta tävlingar som tillät ”fattigmansbåten” och det har till och med talats om ren diskriminering från klubbar som hade råd med ”riktiga” roddbåtar.
  Även om Hammarbys första regelrätta regatta hade premiär 1894 så anordnade föreningen roddtävlingar på Hammarby sjö redan första året.
  Den 25 augusti arrangerade Hammarby en kapprodd där 22 båtar anmälde sig i fem olika avdelningar. Och ”täfvlingen visade ganska vackert resultat”, menade Stockholmsskildraren Claës Lundin i Nya Stockholm. Rodden hade utvecklats: ”De först uppträdande klumpiga och tungrodda har utbytts mot smidiga och lättrodda, och roddsättet är äfven ett helt annat.”
  Varför blev då Hammarbys klubbsymbol grön och vit? Och varför är det tre gröna och fyra vita ränder i flaggan?
  Jo, i Stockholm fanns vid den här tiden två roddklubbar, Stockholms Roddförening och Mälaröroddarna. Stockholm hade en vit flagga med två blå ränder och Mälaröroddarna en med två röda ränder.
  Efter något funderande beslutade man sig för att grönt var en bra färg. Problemet var bara att Göteborgs Roddförening redan gick i grönvitt. Men då göteborgarna, liksom de andra stockholmsklubbarna, hade två färgade ränder, så bestämde sig Hammarby för att lägga till en rand.


Skrivet om Hammarby

De första åren Axel Robert Schönthal skriver i Hammarbybladet 2/1922.


Rodd


Södagen den 25 augusti anordnade Hammarby kapprodd på Hammarby sjö mellan en-, två, och fyramansinriggade båtar, samt lustbåtar.
  Banan var en engelsk mil och gick från Fanny udde till Hammarby tull.


Hammarby Roddförenings kapprodd 890825

2-årade inriggade kapproddbåtar

1. O Andersson, A Larsson (silverpokal)
2. K Svensson, A Svensson (silverpokal)
3. G Kallmér, H Andersson (silverbägare)

4-årade lustbåtar

1. A Sundqvist (pokal)
2. F Juhlberg (pokal)
3. F Åström (bägare)

Singel utan styrman

1. A Gustafsson (klocka)
2. A Sundqvist (pokal)
3. K Åhlström (bägare)

2-årade lustbåtar

1. K Strömvall (pokal)
2. T Gustafsson (pokal)
3. F Bjurström (bägare)

4-årade inriggade kapproddbåtar

1. A Sallberg, A Åberg, A Yström, A Lundblad (stor pokal)
2. H Domnerius, O Andersson, A Larsson, K Åhlström (stor pokal)
3. A Hultqvist, G Kallmér, Hj Karlsson, H Andersson (stor pokal)
4. A Jonsson, I Martinson, A Svensson, K Svensson (bägare)1889Till föreningens 85-årsdag gavs en liten skrift ritad av Börje Dorch och författad av Sten R ”Stabben” Ahlner ut. Bild hämtad från borjedorch.se.