Hammarbys MästerskapsmedaljerHär följer en lista på Hammarbys mästerskapsmedaljer. Ungdomarna avser alla klasser upp till juniornivå. Listan är inte komplett utan fylls på vartefter vi hittar nya medaljer. Framför allt när det gäller silver och bronsmedaljer är källorna bristfälliga. Det gäller även äldre juniorresultat.

SM

DM

Ungdoms-SM

Ungdoms-DM

Veteran-SM

Veteran-DM

GuldSilverBronsGuldSilverBronsGuldSilverBronsGuldSilverBronsGuldSilverBronsGuldSilverBrons
1903   1              
1907                  
190821                
19091   1             
1910 1                
19111    1            
1912  11 1 5          
1913 11322511         
1914 1    5 1         
1915 222 4 421        
1916 421433  1        
1917 24 34123         
1918  2     1         
1919 11412     1    1 
1920 11522            
1921 2 652   1        
1922563462 21 2111    
19233332222 1 1111    
192413 2131 112       
192522212  111        
19263  52112 3        
192721227  1          
1928217610 3318211   1 
19291212411 3131      
193022 5212  31       
193135313111114       
193222 241  131    1  
1933142513 1 421   11 
1934321134 21455      
193544 3333 1622   1  
19367 1457 11221      
19376338552  511      
193865214112 1711   1  
19395324  233632      
19406442521  921   11 
1941743448 32324      
1942433474121652     1
1943422175 12533      
1944221796231522      
194536312454 12 1      
19466881035   1 1      
194743595121 132   2 1
1948 556 2   124      
1949 3139331 1021   2  

SM

DM

Ungdoms-SM

Ungdoms-DM

Veteran-SM

Veteran-DM

GuldSilverBronsGuldSilverBronsGuldSilverBronsGuldSilverBronsGuldSilverBronsGuldSilverBrons
19502319733  673   1  
195151 753212423      
195222 107211 3 1      
1953222442 3 11       
195432293 2 1421     1
195513 554   562   11 
1956311543   523      
1957 1 111 2 413      
1958   111     1      
1959  1 2 1  21       
1960 1121    32       
1961 1 211   121      
1962   12  2 345      
1963   216112843      
196411293411 1068      
19653 15353111375      
196622143933 15106      
19672 28363112732   12 
19682321032   1253      
196922110853 11773   1  
1970212632 222842   3  
197121143421 1535 1 41 
19724 16 41  1354   1 2
1973 11633  11394   2  
1974221426   942   3  
197522 4732  2062   11 
19761137714332046   41 
1977151113 1522042   111
1978 3511311131511   422
1979 631851 142333   92 
198044416345212148   3  
1981123189623 20912 119  
1982165141151221011711 8 1
19833251159  217911111752
198414418513 2712   16  
1985322118533512713   113 
19861352117711 1112161  1132
19873151468 1 10811 1 841
1988 379116611789  383 

SM

DM

Ungdoms-SM

Ungdoms-DM

Veteran-SM

Veteran-DM

GuldSilverBronsGuldSilverBronsGuldSilverBronsGuldSilverBronsGuldSilverBronsGuldSilverBrons
1989213563125813311421 
19902 25 2 44822421431
1991221779 241471361 445
19922  33431282721  52
19931  424113201515   531
199411 2 133 181   11062
199512 7111522221 22868
1996 112 3326301062 1278
1997  1811223513   1765
19981169246353422121423
1999113911867372928   24 
2000332106354349 2   571
20014455 27213851   322
200223253668638 1   412
20033336836773423   13 
200414552154523      12
2005616511101137221  1031
200634151 16 1181    522
2007261272 9111126     511
20084 441 4 123  1 2823
20091 341131 29  5 14 1
20104346 21211142132121321
2011410111119141027 2211643
201298599610141319131112225 
2013613811611611171727232  223
20149361466714134641391  1  
2015108684415171887143311  
                   
                   
 242260256618387302264234225124942040041242123611672