Hammarbyiter på gymnastikuppvisning i Alhambra på Djurgården. Bild i 75-årsboken.Sundholm.
Medlemmarna i Hammarby Roddförening sysslade även med andra idrotter, både på sommaren och vintern. Det var bland annat skidåkning, skridskor, löpning och simning.
  Därför var det efter åtta år dags för att omdana klubben till en allmän idrottsförening.
  Den 7 mars 1897 bildades därför Hammarby IF, med rodd och allmän idrott (friidrott) på programmet. Carl (Julius) Sundholm blev den nya föreningens första ordförande. Axel Robert Schöntal tackades av genom att bli hedersledamot i styrelsen.
  Övriga styrelsemedlemmar var Anders August Sundqvist, skattmästare, Frans Sandberg, sekreterare, Victor Hedberg, klubbmästare, och de två suppleanterna Fridolf Bodin och Carl Löfgren.
  Hammarby hade 30 medlemmar till en början, vilket växte till 47 innan året var slut. Av dessa kategoriserades 45 som arbetare medan det saknas uppgifter om de två övriga.
  På föreningens första sammanträde som Hammarby IF, beslutade man bland annat att beställa en höjdhoppsställning ”af Medlemmen Birjer Persson”. Dessutom fick styrelsen i uppdrag att köpa två spjut, en diskus samt två stötkulor.
  Man beslutade även att börja sonderingen för ett nytt båthus och bildade därför en kommitté.
  Ett förslag som dock inte kunde genomföras var Fridolf Bodins idé om anläggandet av en isbana. Det fanns inga pengar till det.
  Man bestämde även hur tävlingskläderna skulle se ut: ”mössan hvit med en femudding grön stierna på kullen, tröjan hvit halvlånga ärmar med märken H.I.F. på bröstet, byxor hvita längden efter behag, strumpor svarta, blåa smertingsskor.”
  På styrelsemötet den 27 maj beslutades att det inte var tillåtet att bära idrottsdräkt om det inte var i samband med idrottsutövande. Om man bröt mot regeln skulle man först få en varning och sedan uteslutas.
  Alla var dock inte lika lyckliga över Hammarbys utveckling. Ett antal avhoppare bildade nya föreningar; IF Spurt och IF Sörle, vilka bägge också hade rodd i sin verksamhet.
  Roddarna satte nytt rekord på ”Distansen” med tiden 1.26.43 och föreningen fick sitt första hederspris i Utställningsregattan.


Täflingsresultat

Resultat från den första tävlingen som Hammarby IF ordnade, en juniortävling i friidrott. I många år tävlade man mest inom klubben. Att redovisa alla dessa tävlingar får bli ett arbete för kommande historietecknare...

Friidrott


Juniorer 970530

Hastighetslöpning 150 meter

1sta pris, bronsmedalj: Gottfried Gustaf Adolf Harg, 20 sek
2dra pris, bägare: Carl Johan Johansson, 21 1/5 sek
3dje pris, värdeföremål: August Isidor Palmgren, 22 1/5 sek
4de man: Gustaf Theidor Bergqvist, 22 1/5 sek
5te man: John Alfrid Magnusson, 22 2/5 sek
6te man: Carl Alrik Ekström, 23 1/5 sek
OBS! Vid omtäflan mellan Herrar I(sidor) Palmgren och G(ustaf) Bergqvist uppnådde I Palmgren bästa tid.

Uthållighetslöpning 1500 meter

1sta pris, bronsmedalj: Carl Johan Johansson, 4 m 34 sek
2dra pris, bägare: Gottfried Gustaf Adolf Harg, 4 m 37 4/5 sek
3dje man: John Alfrid Magnusson, 4 m 43 2/5 sek
4de man: Gustaf Theidor Bergqvist, 5 m 4 sek
5te man: Carl Alrik Ekström deltog ej i täflan

Gång 2000 meter

1sta pris, bronsmedalj: Karl Hjalmar Löfgren, 12 min 36 sek
2dra pris, bägare: Carl Johan Johansson, 12 min 40 sek
3dje pris, värdeföremål: Karl Fridolf Bodin, 12 min 57 sek
4de man: August Wilhelm Lundin, 13 min 5 sek
5te man: Gustaf Theidor Bergqvist, 13 min 11 sek
6te man: August Isidor Palmgren, 13 min 49 sek
7de man: Gottfried Gustaf Adolf Harg uteslöts ur täflan för fusk


Seniorer, 970718

Spjutkastning

1. K Larsson, 29.20 (silfvermedalj)
2. T Hafström, 27.10 (bronsmedalj)

Diskuskastning

1. Leonard Lindman, 22.70 (silfvermedalj)
2. T Hafström, 22.65 (bronsmedalj)
3. Fridolf Bodin, 21.30

Kulstötning

1. Carl Sundholm, 8.52 (silfvermedalj)
2. Leonard Lindman, 7.96 (bronsmedalj)

Längdsprång

Emil Åström, 4.30 (silfvermedalj)

Brottning

1. Carl Sundholm (silvermedalj)
Övriga: Anseln Wennerqvist, T Hafström


Rodd


Distansrodd Sjötullen-Waxholm 970620

Föreningen hyrde ångfartyget Per Ennes som följebåt. Starter och prisdomare var A Schönthal och H Funk samt H Telander. Efter tävlingen gjordes strandhugg i Vaxholm där man slog sig ned ”kring medhafd skaffning, och vid instrumentalmusikens toner träddes dansen, emellanåt afbruten af god sång.”
1. Iris, 1.26.43,4 (Gustaf Söderberg, Hjalmar Löfgren, Fridolf Bodin, Carl Sundholm) silvermedaljer
2. Zephyr, 1.28.21,0 (Herman Jacobsson, Knut Nordberg, Wictor Hedberg, Gunnar Modin) bronsmedaljer
3. Amor, långt efter på grund af missöde med styret (Anseln Wennerqvist. Leonard Lindman, Carl Edvin Efraim Larsson, Frans Sandberg) mindre bägare

Allmänna svenska regattan, Djurgårdsbrunnsviken 970725

Inriggade, 4-årade båtar

1. Ran, 7.04,0 (Herman Jacobsson, Knut Nordberg, Wictor Hedberg, G Modin/C Karlsson, 300 kg) silverpokal
2. Iris, 7.22,2 (Gustaf Söderberg, Hjalmar Löfgren, Fridolf Bodin, Carl Sundholm/E Andersson, 318 kg)
3. Amor, 7.24,0 (324 kg)1897Börje Dorch och ”Stabben” Ahlners Hammarbyhistoria. Bild hämtad från borjedorch.se.

Det första mötesprotokollet, 7 mars.

Och här är Hammarby IF:s medlemsförteckning den första tiden.

Boken där man förde in alla tävlingsresultat de första tio åren.