Friidrottstävling på Lerbacken.


Utanför Danvikstull låg vid denna tid Lerbacken, Sopbacken även kallad.
  Där utövades vad vi i dag kallar friidrott.
  Männen på Lerbacken kontaktade Hammarby Rodd och diskussionen startades om att bredda föreningen, med de nya, alltmer populära idrotter.
  Ett bevis på att Hammarbys diskussion gick fort var att man redan på mötet 25 augusti kunde rapportera att föreningen anmälts till tävlingar i kulstötning, spjutkastning, höjdsprång, uthållinghetslöpning och hastighetslöpning.
  Det fanns, enligt vissa källor, även ett annat skäl till varför Hammarbyrodden tog upp nya sporter. Det var att den medlemsökning som skedde 1895 inte motsvarades av antalet båtar som föreningen ägde. Då var friidrotten ett sätt att aktivera fler medlemmar.
  Den 11 september beslutade så Hammarby Roddförening att byta namn till Hammarby IF och utöka föreningens verksamhet. Det skedde ett halvår senare.
  På styrelsemötet den 1 augusti föreslog Fridolf Bodin att även styrmännen, coxarna, skulle få pris. Det avslogs för att ”de ju aldrig behövde förtaga sig under rodden”.
  Hammarby vann även den andra Distanskapprodden, nu på tiden 1.26.48.
  Ekonomiskt blev utflykten till Vaxholm dock ingen succé. Inkomsterna var 191:55 medan utgifterna låg på 212:46, en förlust på 20 kronor och 91 öre.Rodd


Distanskapprodden 960809

1. Ran, 1.26.48 (J Olsén, I Gustafson, C Löfgren/A Sundqvist) silvermedalj
2. Amor, 1.29.20 (C Lundholm, K Holm) bronsmedalj
3. Iris, 1.35.29 (V Hedberg, Fridolf Bodin, Hj Johansson/A Gustafson) silverbägare
Coronet kom inte till start


Hammarbys kapprodd, Hammarby sjö 960830

2-mansgiggar, senior

1. Ran, 6.00,0 (C Löfgren, A Sundqvist) silvermedalj
2. Coronet, 6.12,0 (A Anderson, L Lindman, K Larson/F Sandberg)
3. Amor, 6.27,0 (F Sandberg, C Larsson)

4-mansgiggar, junior

1. Zephyr, 5.35,0 (Herman Jacobsson, G Hallin, D Hallin, G Modin) silvermedalj
2. Ran, 5.38,0 (B Persson, John Magnusson, O Andersson, Hjalmar Löfgren) bronsmedalj
3. Amor, 5.49,0 (A Hultman, E Färnström, J Palmgren, B Lindgren)
4. Iris, 5.50,6 (B Johansson, T Johansson, H Johansson, A Johansson)

4-mansgiggar, senior

1. Ran, 5.32,0 (J Olsén, L Gustafsson, E Löfgren, A Sundqvist) silvermedalj
2. Amor, 5.40,0 (A Andersson, L Lindman, C Larsson, F Sandberg) bronsmedalj
3. Coronet, 5.50,0

1-mansgiggar

1. J Olsén, Ran, 5.27,0 (silvermedalj)
2. K Holm, Coronet, 5.36,0 (bronsmedalj)
3. L Gustafsson, Zephyr, 5.43,0

2-mannna lustbåt

1. K Norberg, 6.48,0 (silverpokal)
2. C Lundholm, 6.51,0 (silverbägare)
3. R Åström, 6.58,0


1896Från det här året och närmare 20 år framåt hyrde föreningen Sickla Park där man drog in pengar genom fester, danser och servering. Här en bild från 1895.

Gamla Lerbacken/Sopbacken som den ser ut 2023. Den låg på östra delen av nuvarande Anders Franzéns park. Foto: VESNA PEROVIC.

RoddHerman ”Jacob” Jacobsson, f 12/3 1879, roddare som blev medlem 10 maj. Hoppade även höjd.